Bạn có thể gửi thư cho chúng tôi : sales@siliconehose-china.com
banner
Sản phẩm

Câu hỏi?

Cần một báo giá? có một câu hỏi ?

hỏi chúng tôi!

liên hệ chúng tôi
tiếp xúc Chúng tôi
muộn nhất các sản phẩm
vòi cấp thực phẩm của mặt trời mọc đáp ứng các yêu cầu của vật liệu tiếp xúc với thực phẩm - quy định (ec) 1935/2004, tầm với và fda & nbsp; 21 cfr 177.2600. vòi là cấp chất lượng thực phẩm cho mục đích chung fda. Họ là bpa miễn phí chắc chắn và an toàn để liên hệ với nguyên liệu thực phẩm. Họ đáp ứng thực phẩm với các yêu cầu về sức khỏe. Chúng được sử dụng rộng rãi không chỉ trong ngành công nghiệp thực phẩm mà còn trong các ngành công nghiệp khác.

lượt xem :

Grid View List View
Tổng cộng

1

Trang
Đăng ký

Đăng ký với email của bạn để cập nhật các bản cập nhật mới

   
Liên hệ với chúng tôi bây giờ